թեստ։

թարմացանք, հիմա v3.5.3 վարկածն ա։ կարծես արդէն վաղուց կայ գրառումների խմբագրում։

Follow

չէ, կրկին տեսնում եմ՝ «ջնջել եւ վերակազմելը» լոկ։

չգիտեմ, պէտք ա կարդալ։

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
the չոլ

չոլի կապի հանգոյց